Komunalno poduzeće Brodski Stupnik
 

Natječaj za radno mjesto administrativnog djelatnika

      Direktorica poduzeća Locorum d.o.o, donosi dana 06. listopada 2017. godine

 

                             ODLUKU O OBJAVI NATJEČAJA

za primanje 1 radnika u radni odnos na određeno vrijeme (M/Ž) – stručno osposobljavanje – na radno mjesto:

  1. RADNO MJESTO: Administrativni djelatnik  (M/Ž)

BROJ IZVRŠITELJA: 1

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

– Prvostupnik ekonomije (VŠS), ekonomskog smjera

– nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

2. Natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Locoruma d.o.o., www.locorum-brodski.stupnik.hr, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem elektronske prijave te na stranicama Općine Brodski Stupnik – www.brodski-stupnik.hr.

3. Opći uvjeti natječaja:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: obvezno osobne podatke podnositelja zamolbe (osobno ime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte), životopis, presliku svjedodžbe.

Prijave moraju biti dostavljene do 13. listopada 2017. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem e-maila ili pošte  na adresu: Locorum d.o.o., Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.

Ukoliko osoba ostvaruje zakonsko pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je na isto se pozvati i uz ostalu potrebnu dokumentaciju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih u zakonu.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete u razmatranje.

4. Sa kandidatima koji ispunjavanju uvjete natječaja, Povjerenstvo imenovano za odabir, provest će usmeni razgovor na koji će biti pozvani kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja.