Komunalno poduzeće Brodski Stupnik
 

O nama

Locorum d.o.o

Komunalno poduzeće Locorum d.o.o. je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 117.

Misija

Misija Locoruma d.o.o. da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Vizija

Vizija Locoruma d.o.o. je biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unaprjeđivanjem vlastitih tehničko – tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja trajne edukacije svih zaposlenih.

U Trgovačkom sudu Locorum d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
 • Javna rasvjeta
 • Opskrba pitkom vodom
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoza otpada za potrebe drugih
 • Posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada,odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

OSNIVAČI

Općina Brodski Stupnik, 100% vlasnik

Temeljni kapital 2.654,46 eura uplaćen u cijelosti

ČLANOVI UPRAVE

Nikola Čuljak,  direktor

NADZORNI ODBOR

 1. Ana Dražić, predsjednik NO
 2. Dražen Hrga, zamjenik
 3. Mato Miačić, član

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predsjednik: Goran Jelinić (načelnik Općine Brodski Stupnik)

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Redni broj Funkcija Broj zaposlenih
1 Direktor 1
2 Komunalni djelatnik 4
3 Administrativni djelatnik 2
4 Čistačica 1
5 Viši stručni suradnik 1
6 Djelatnik na tekućem održavanju 1
7 Voditelj inkubatora 1
8 Tehnolog 1
Ukupno: 12

Društvo je osnovano upisom u Trgovački registar  09. Prosinca 2016.

ZAKONI I PROPISI

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1393.html)

 

Promjena veličine fonta
Kontrast