O nama

Locorum d.o.o

Komunalno poduzeće Locorum d.o.o je trgovačko društvo za komunalnu djelatnost sa sjedištem u Brodskom Stupniku, Stjepana Radića 117.

U Trgovačkom sudu Locorum d.o.o. ima upisane slijedeće djelatnosti:

 • Održavanje čistoće
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Javna rasvjeta
 • Opskrba pitkom vodom
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoza otpada za potrebe drugih
 • Posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada,odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

OSNIVAČI

Općina Brodski Stupnik, 100% vlasnik

Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

ČLANOVI UPRAVE

Nikola Čuljak,  direktor

NADZORNI ODBOR

 1. Tomislava Prskalo, predsjednik NO
 2. Martin Horvatović, zamjenik
 3. Mato Miačić, član

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predsjednik: Goran Jelinić (načelnik Općine Brodski Stupnik)

Zamjenik predsjednika: Petar Lovinčić (zamjenik načelnika Općine Brodski Stupnik)

Članovi skupštine: vijećnici Općine Brodski Stupnik

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Redni broj Funkcija Broj zaposlenih
1 Direktor 1
2 Komunalni djelatnik 2
3 Čistačica/servirka hrane 1
4 Administrativni djelatnik 1
5 Čistačica 1
6 Stručni suradnik za EU projekte i javnu nabavu 1
Ukupno: 7

Društvo je osnovano upisom u Trgovački registar  09. Prosinca 2016.