Locorum d.o.o

Komunalno poduzeće Brodski Stupnik
 

Natječaj za radno mjesto direktora

J A V N I   N A T J E Č A J ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA –LOCORUM D.O.O. (Komunalno poduzeće Općine Brodski Stupnik) Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća Locorum d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i …

Promjena veličine fonta
Kontrast